WYMIANA LEGITYMACJI!

 

Drodzy uczniowe,

W związku ze zmianą nazwy szkoły, wymieniane będą legitymacje.
Na rozpoczęcie roku (2 września 2019 gdzina 9:00) należy przynieść zdjęcie legitymacyjne.
Zdjęcie powinno być podpisane na odwrocie i przekazane wychowawcy

 

Prosimy o przekazanie informacji koleżankom i kolegom.