WNIOSEK UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

 

WNIOSEK UCZNIA PLSP

Wniosek ucznia I klasy LSP w roku szkolnym 2019/2020

/dot. pierwszej klasy lic.plastycznego, po ukończonej szkole podstawowej - cykl nauki 5 lat/.

Wniosek wypełniony i z czytelnymi podpisami, prosimy o złożenie w sekretariacie szkoły,w dniach: 02-03.09.2019 r./

 

 

WNIOSEK UCZNIA LP

Wniosek ucznia I klasy LP w roku szkolnym 2019/2020

/dot. pierwszej klasy lic.plastycznego, po ukończonym gimnazjum - cykl nauki 4 lata/.

Wniosek wypełniony i z czytelnymi podpisami, prosimy o złożenie w sekretariacie szkoły,w dniach: 02-03.09.2019 r./

 

STATUT PLSP