SZTUKA CENNIEJSZA NIŻ ZŁOTO 

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY Z HISTORII SZTUKI: 

ALEKSANDER GIERYMSKI. ORANŻE W ALTANIE

 

zorganizowany pod patronatem

Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej,

Dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie

oraz Dyrektora PLSP w Warszawie.

 

UWAGA!

SZANOWNI PAŃSTWO,
opublikowanie wyników I etapu konkursu z wiedzy o życiu i twórczości
Aleksandra Gierymskiego, zostało przeniesione na 9 marca (poniedziałek) b.r.

 

Konkurs jest skierowany do młodzieży szkół plastycznych i ogólnokształcących w całej Polsce. Organizatorami są: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie.

30 stycznia 1850 roku w Warszawie urodził się Aleksander Gierymski, autor „Altany”, „Żydówki z pomarańczami”. Obok Józefa Chełmońskiego,  Olgi Boznańskiej, którym poświęciliśmy poprzednie edycje konkursu, to malarz, który zawładnął wyobraźnią zbiorową. Owe spowszedniałe „obrazy-hity”, które rozmyły tożsamość artysty oraz powierzchowność znajomości dzieł Gierymskiego, stają się pretekstem do pochylenia się nad oeuvre  malarza w 120-lecie jego urodzin. Sam Gierymski pisał: „Szkoda, że o mnie w Warszawie mają pojęcie, żem tylko malarz rodzajowy, prawie nie karczemny”. Zachęcamy młodzież do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie o tym wyjątkowym malarzu, aby nie tylko poznać jego twórczość, ale także zrozumieć epokę w której tworzył. 
Pierwszy etap polega na napisaniu eseju na temat twórczości Aleksandra Gierymskiego, prace prosimy nadsyłać do PLSP w Warszawie do 28 lutego 2020 roku. Partnerem konkursu wspierającym naszą inicjatywę jest Muzeum Narodowe w Warszawie, w którym odbędzie się finał konkursu 26 marca 2020 roku.

 

PISMO PRZEWODNIE

KARTA UCZESTNIKA