SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z OBSŁUGI NOWEGO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

 

 

Szkolenie odbędzie się 20 sierpnia o godzinie 13:00.