SPRAWOZDANIE Z WIZYTY FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MIEJSKIEJ W NASZEJ SZKOLE


Dnia 15 Stycznia 2019 roku, we wczesnych godzinach lekcyjnych, miało miejsce spotkanie uczniów liceum plastycznego z oficerami lokalnych służb porządkowych. Po przedstawieniu się i przywitaniu wszystkich zgromadzonych osób, pani Kamila Piwońska z Referatu Profilaktyki Straży Miejskie m. st. Warszawy w ramach działań mających na celu zapobieganiu przyszłym przestępstwom, rozpoczęła rozmowę o konsekwencjach prawnych czekających  nieletnich.  Do obowiązków Straży Miejskiej należy informowanie społeczeństwa o rodzajach czyhających na nie zagrożeń i udzielanie obywatelom na ich temat pouczeń. Zostaliśmy poinformowani o tym co wolno, a czego nam nie wolno robić, uświadomiono nas o konsekwencjach prawnych naszych czynów. Po zakończeniu wykładu i udzieleniu odpowiedzi na zadane przez młodzież pytania, podziękowano pani Piwońskiej za uczestnictwo w tym wydarzeniu. Spotkanie zostało sfinalizowane pożegnaniem uczestników z prowadzącą.


Andżelika Tumielewicz 1A