SEMINARIUM HISTORYKÓW SZTUKI

 

Podobnie jak w zeszłych latach, mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji i seminarium nauczycieli historii sztuki organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej we współpracy z Zespołem Państwowych Szkół Plastycznych w Warszawie, pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spotkanie odbędzie się w dniach 16 i 17 listopada 2018 roku. Prosimy Państwa Dyrektorów szkół o umożliwienie nauczycielom wzięcia udziału w konferencji.

W piątek (16 listopada) w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, odbędzie się wykład dr Pawła Freusa pt.: Zachęta: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość?, o historii oraz misji tej instytucji, którą jest popularyzacja sztuki współczesnej, jako istotnego elementu życia kulturalnego i społecznego. Po wykładzie wraz z przewodnikami zwiedzą Państwo ekspozycję czasową galerii „ Co po Cybisie?”, która jest przekrojową wystawą polskiego malarstwa XX i XXI wieku i obejmie szerokie spektrum dzieł wybitnych polskich twórców wpisujących się w kluczowe nurty historii sztuki i aktualne prądy artystyczne.

W drugim dniu seminarium chcemy zapoznać Państwa z nową formułą egzaminu dyplomowego z historii sztuki, nową podstawą programową w kontekście egzaminu maturalnego oraz przedstawimy atrakcyjną metodę pracy z młodzieżą na lekcjach historii sztuki.

Świadectwa uczestnictwa w seminarium będzie wydawane przez Centrum Edukacji Artystycznej, zgodnie ze statutowymi zadaniami doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.

Karty zgłoszenia prosimy przesłać do końca października b.r.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium.