KSZTAŁCENIE ARTYSTYCZNE W SZKOŁACH PLASTYCZNYCH W POLSCE W LATACH 1944-2017

 

Właśnie ukazała się drukiem książka p. dyr. Beaty Lewińskiej „Kształcenie artystyczne w szkołach plastycznych w Polsce w latach 1944-2017”. Jest to koedycja: Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Centrum Edukacji Artystycznej. Książka pokazuje jak funkcjonowały szkoły plastyczne od czasów II wojny, jak zmieniały się ich koncepcje programowe, nauczane specjalności i specjalizacje. Recenzent naukowy publikacji, prof. dr hab. Wiesława Limont napisała: Beata Lewińska znakomicie połączyła wiedzę z historii sztuki, estetyki, edukacji przez sztukę i dla  z profesjonalnymi analizami, wydawało by się tak nieciekawego materiału, jakim są programy kształcenia. Praca napisana jest znakomitym stylem, który wciąga czytelnika w poszukiwanie razem z autorką podobieństw, różnić i zmian w prowadzanych przez szereg lat w koncepcjach i programach kształcenia plastycznego oraz ich uzasadnień, nie tylko zresztą merytorycznych,. Praca dr Lewińskiej jest opracowaniem, z którym powinni zapoznać się wszyscy zainteresowani kształceniem plastycznym”.

Okładka książki została zaprojektowana przez dwoje nauczycieli ZPSP – p. Martę Kowalską oraz p. Konrada Wieniawę Narkiewicza.

 

Dorota Kalinowska